Stress

Stress, spiseforstyrrelser, angst, depression og eksistentielle temaer

Jeg tilbyder hjælp med stress problemer. Både som individuel hjælp og som hjælp til virksomheder i form af kurser og temadage om stresshåndtering. Min erfaring med behandling af stress tager udgangspunkt i mit tidligere partnerskab med Kalmia – center mod stress, hvor jeg har arbejdet med denne problematik i mere end 12 år.

Mennesker som føler sig presset og nedbrydes af dette pres har ofte gennem længere tid overhørt såvel sindets som kroppens signaler og meddelelser om behov for restitution, hvile og ro.

Det drejer sig om at opdage, hvilke mønstre og antagelser, den enkelte og organisationen ubevidst er kommet til at følge med det utilsigtede og usunde pres til følge.  

Kroppen er klog og meddeler sig ofte meget klart i sin bestræbelse på at reparere sig selv. Vejen tilbage til trivsel og selvregulering er for de fleste en erkendelsesproces, som kræver tid.
Processen kræver også en holdningsændring, som for de fleste er udfordrende men nødvendig, hvis man skal vende tilbage til arbejdet – enten på den samme arbejdsplads eller på en ny, som bedre møder de nødvendige behov.

Min tilgang til behandling af stress er kendetegnet ved både kropsterapi BBAT*, mindfulness samt samtaleterapi evt. i gruppe.
Den enkeltes læring om og erfaring af indflydelse på regulering af nervesystemet er afgørende.

Et stressforløb vil ofte indebære følgende punkter:

1. Undersøgelse af de udløsende og vedligeholdende faktorer; såvel organisatorisk og arbejdsmæssigt som personligt.

  1. Psykoedukation** i krop og sinds reaktion på langvarig, usund stress samt de deraf følgende reaktioner og handlemønstre.

  2. Undersøgelse af historier om og selvforståelser der bor i de ofte dømmende, sammenlignende og krævende tanker.

  3. Undersøgelse og bearbejdning af ambivalens i forhold til at foretage ændringer i de selvforståelser der vedligeholder stress i den enkeltes liv.

  4. Bevidstgørelse af personlige rammer og grænser i arbejdslivets relationer og andre relationer.

  5. Lære kroppens signaler om overbelastning at kende og nye måder at respondere på.

  6. Bevidstgørelse af rammer for et balanceret liv såvel kropsligt som mentalt, professionelt og privat.

  7. Strukturering og prioritering af arbejdsliv og privatliv.

  8. Brug af mindfulness*** til at finde ro og balance.

Når forståelsen af de udløsende omstændigheder og mod på forandring er etableret, vil terapien rette sig mod forankring af de opnåede fremskridt og erkendelser.
Herfra støttes klienten i videre navigation i tilværelsens ofte pressede situationer. Med afsæt i de opnåede erfaringer om krop og sinds sunde reaktioner på usund langvarig stress og i erkendelse af ønsket om et mere balanceret liv – ses vi med fortsat længere interval, men med mulighed for fortsat supervision/terapi og genopfriskning af de opnåede redskaber og indsigter.

“Don’t push the river, it flows by itself”

 

* BBAT Basic Body Awareness Therapy (fysioterapeutisk kropsterapi).
** Psykoedukation er her undervisning i andres erfaringer med stress.
*** Mindfulness er her en enkel introduktion til og tilegnelse af en selvberoligende holdning til en selv og til andre.