spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse er af mange blevet beskrevet, som en vanskelig måde at håndtere følelser på.

Følelser i forhold til mennesker omkring én. En spiseforstyrrelse kan være meget vanskelig at komme af med på egen hånd, og den er altid udtryk for en form for mistrivsel.

Mit udgangspunkt er, sammen med dig, at undersøge, hvilken funktion spiseforstyrrelsen har i dit liv. Hvad den er ”ansat til” at hjælpe med i dit liv. Det gør vi ud fra idéen om, at alt hvad vi gør, giver mening.

Også selv om vi ofte først forstår meningen længe efter.

I behandling af spiseforstyrrelser er det nødvendigt at arbejde på flere planer på én gang. Ambivalens fylder meget, når vi skal gøre forandringer og en spiseforstyrrelse repræsenterer for mange en form for (falsk) tryghed. En at gå til, noget at gøre, når livet er svært.
En slags redningskrans på et stormfuldt nattemørkt hav.
Det er derfor nødvendigt, at give sig god tid, (med mindre der selvfølgelig er overhængende livsfare), til at undersøge fordele og ulemper ved evt. forandring, inden man begynder at foretage ændringer. Motivationen skal afklares og styrkes og ambivalensen er desværre ofte en tro følgesvend gennem hele forandringsforløbet.
Det er vores erfaring, at ingen kommer ud af en spiseforstyrrelse uden at få et balanceret og almindeligt forhold til mad og motion.

Så ”mekanisk spisning” (dvs. at spise sig mæt 3 x dagligt) er det de, som kender til vejen ud, kalder ”pillen” mod spiseforstyrrelsen.
Men selvfølgelig er den fysiologiske side af sagen ikke nok at få rettet op på. Men nødvendig, som en del af vejen ud.

I den sammenhæng er kostdagbogen også virkelig god støtte.

Mange fortæller, at det ret hurtigt går op for dem, at det jo i virkeligheden slet ikke handler om mad, figur og vægt; men om, at spiseforstyrrelsen med sine overoptagede tanker om mad, vægt og figur, tilbyder at kaste et røgslør over det, som det i virkeligheden handler om. Det som måske netop nu – og igennem længere tid – er blevet for komplekst og/eller smertefuldt at håndtere og få sat ord på.
Det vi kan kalde de mere psykologiske følelsesmæssige og relationelle faktorer. Spiseforstyrrelsen er med andre ord i starten en løsning på noget, men efterhånden bliver denne løsning til endnu et problem oveni de øvrige.
At skille sig af med spiseforstyrrelsen er derfor ofte provokerende for de problemer, den evt. har tilbudt at kaste et camouflagenet udover. Det betyder, at vi samtidig kigger på og afhjælper spiseforstyrrelsens ”følgesvende” fx angst og depression.

Endelig er det nødvendigt at tage sig af de sociale sider af livet.
Har du et sted at bo, hvordan ser det ud med økonomi, døgnrytme, netværk, studie/job/arbejde osv.
Vi undersøger sammen, hvilke mål, håb og ønsker du har for et liv uden den alt for styrende spiseforstyrrelse.
Mange fortæller, at de forstyrrende tanker fylder mere end ”98% af sendefladen”. Det er ofte når man længe selv har forsøgt at håndtere de forstyrrende tanker om; ” hvad skal jeg spise, hvornår skal jeg spise, hvor meget skal jeg spise, hvad tænker andre om mit udseende og om det jeg spiser etc.” – at mennesker henvender sig med et ønske om behandling.

Et spiseforstyrrelsesforløb vil ofte indebære følgende punkter:

  1. Vi undersøger sammen paratheden til enten et yderligere motivationsafklarende forløb eller et handlingsændrende forløb.
  2. Afhængig af ovenstående – undersøges spiseforstyrrelsens udløsende og vedligeholdende faktorer.
  3. Hvis vi beslutter os for et handlingsændrende forløb, introduceres kostdagbog, mekanisk spisning og eksternaliserende sprogbrug.
  4. Mål formuleres og evalueres løbende.
  5. Når de fysiologiske udfordringer er mødt, flyttes fokus yderligere til de mere følelsesmæssige og relationelle besværligheder.
  6. Handlemønstre og ubalancerede antagelser og deres indvirkning på éns liv undersøges og nye måder at opnå tryghed og kærlighed afklares.
  7. De implementerede fremskridt søges fastholdt og vi ses sjældnere med henblik på større frihed og i tillid til, at du ejer dine fremskridt selv.
  8. Jeg er fortsat til rådighed med støtte og som et vidne til din fortsatte forandringsproces.
Du kan også med fordel invitere dit netværket ind undervejs i processen, enten som familie- eller parsamtaler.
Andre vigtige mennesker i dit liv er selvfølgelig også velkomne.