Samtaleterapi

Samtaleterapi

Bringer ro og harmoni tilbage

Individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler.

Samtalerne søger at belyse og fremme de ønsker, den enkelte har for sit liv.

Tillid til og accept af én selv opstår i forståelsen af den respons, kroppen og sindet reagerer på omgivelserne med.

Vi undersøger sammen mulighederne for større forståelse af de vilkår, som præger livet nu og her.

Den enkelte er ekspert i sit eget liv. Jeg tilbyder ro, undersøgende følgeskab, medfølelse og overblik.

JEG SER FREM TIL AT MØDE DIG!