Mindfulness & meditation

Mindfulness & meditation

Mindfulness tilbyder enkle og effektive redskaber til jordforbindelse og personlig udvikling.
Min formidling af mindfulness er præget af hjertelighed og lethed.
Målet er gennem nærvær og indre øvelser at støtte den naturlige væren og evnen til at træffe kloge valg.

Trænger du til at huske på, hvem du egentlig er
og hvornår du har det allerbedst i dit eget selskab?
Måske er mindfulness noget for dig.

Vælg et individuelt forløb, specielt til dig.

Eller/og bliv del af en meditationsgruppe og nyd godt af at sidde flere sammen.

Virksomheder og organisationer tilbydes også både individuelle forløb og grupper.

 

I mindfulness træner du evnen til at være mere åbent og venligt tilstede i dit liv – fra øjeblik til øjeblik.

En tillidsfuld og opmærksom indstilling til dig selv og andre
mindsker fortidens og fremtidens indflydelse på din selvopfattelse.

Der er stor frihed i at kunne være vidne til dine egne følelser, tanker og sansninger, uden at blive oversvømmet af og identificeret med dem.

Over tid vil meditationen invitere til en større mulighed for rummelighed og accept af de vilkår livet byder på.

Mindfulness eller neutral iagttagelse...

... er et medfødt potentiale, en mulighed vi alle har.

Sammen træner v bevidst nærvær uden at dømme og iagttager venligt sindets bevægelser.             

Kontakten til kroppen, åndedrættet og hjertet åbner til selvberoligelse, selverkendelse og på sigt til en større personlig frihed.

Jeg tilbyder instruktion og formidling af mindfulness og meditation.

 

Om sindets vaner og mindfulness

I mindfulness opdager og forholder vi os til sindsvanerne med henblik på at få større indflydelse på opmærksomheden og mere ro i sindet.

En af sindets overlevelses-betingede vaner er den ”vandrende vane”, som distraherer og skaber uro. Denne vandrende sindsvane mødes i mindfulness med koncentrations øvelser og udsigt til sindsro.

Den ”vurderende vane” aflastes af den neutrale iagttagelse eller selve mindfulness’ ikke-dømmende indstilling.

Den ”fikserende vane”, eller den altid retningsbestemte vane kultiveres ved træning af en mere valgløs, panoramisk opmærksomhed.

Endelig mødes sindets vane med altid at skulle gøre og handle med træning af en mere hvilende måde at være til stede på.

Miljøet omkring træningen i mindfulness og meditation er altid præget af venlighed, lethed og empati.

MINDFULNESS I GRUPPE

Vi mødes i gruppen hver 2. uge i 2 timer.

Jeg guider først en kort og senere en længere meditation og vi træner ganske let yoga og afspænding af krop og sind.

Siddestillingen indøves, så du kan fortsætte træningen derhjemme.

Mindfulness kræver blot, at du sætter dig og med interesse og nysgerrighed følger et ønske om at lære dig selvberoligelse ved i stilhed at iagttage sindets bevægelser.

Mindfulness er en medfødt evne, en særlig måde at være opmærksom på.

Du øver dig i at møde nuet med større klarhed og åbenhed, venligt og uden at dømme, det du bliver opmærksom på - uden at miste kontakten med kroppen, verden og dens forpligtelser og opgaver, som netop træner og forfiner evnen til bevidst nærvær.

En gradvis, systematisk træning af en forandring fra den almindelige sindstilstand med alle dens identifikationer, distraktioner og slør (f.eks. en spiseforstyrrelse) til en mere lysende, fri opmærksom måde at være til stede i verden på.

Anbefalet mindfulness og yoga litteratur

 

Jeg kan varmt anbefale disse fire bøger, som knytter sig til Skolen for Anvendt Meditation. De kan købes hos din boghandler eller gennem hjemmesiden www.indblikboger.dk

De to sidstnævnte bøger er rigtig fine bøger om yoga.

 

Jens-Erik Risom: Mindfulness og meditation i liv og arbejde, Hans Reitzel 2013.

 

Jens-Erik Risom: Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode, Soma forlag 2007.

 

Jes Bertelsen: Nuets himmel, Borgen 1995.

 

Jes Bertelsen: Et essay om indre frihed, Rosinante 2010.

 

Martin Guni: Yoga Vejledning, Ørnens Forlag 1985.

 

Krohn Simon: Nærmere noget – filosofien bag yoga, Peoples Press 2013.

 

”He who binds to himself a joy

Does the winged life destroy

He who kisses it as it flies

Lives in eternity’s sunrise”

William Blake

Elizabeth Heindorff

Uddannet psykoterapeut, fysioterapeut og mindfullness instruktør.

Kontakt

Du kan ringe til mig på +45 2712 6299 eller skrive på Elizabethheindorff1@gmail.com

Forbind med mig på sociale medier

Copyright © All Rights Reserved.